• Gazi Osman Paşa, Hükümet Cd. No:82, 60500 Erbaa/Tokat, Türkiye
  • kayalarprekast@gmail.com
  • 03567151033

Sağlık ve Güvenlik Planı tanımında “yapı alanının tamamından sorumlu işveren veya proje sorumlusu tarafından hazırlanan veya hazırlanması sağlanan planı” ifadesi yer aldığından sadece yapı alanından sorumlu işverenin bu planı hazırlaması yeterli olacaktır.

İşe uygun ve o iş için tasarlanmış malzeme kullanımı önemlidir ve TS EN 13374 standardında yer almayan bir uygulamanın (inşaat demiri kullanımı gibi) geçici kenar koruma olarak kullanılması mümkün görülmemektedir.

Hizmet veren iş güvenliği uzmanlarının bu eğitimi vermesinin önünde herhangi bir engel bulunmadığı ve herhangi bir üniversite veya kuruluştan ‘yüksekte çalışma eğitici belgesi’ almış olmak gerekir gibi bir zorunluluğun da mevzuatımızda yer almadığı görülmektedir.

Hayır, binanın yaşı önemli değildir. “Deprem riski taşıyan bina” farkındalığı 1999 depremi sonrası ülke gündemine alındığından ötürü, 1999 yılı öncesi inşa edilen tüm yapıların deprem riski taşıdığına dair genel bir kanı oluşsa da bu her zaman doğru değildir. Fakat binanızın yaşı on beşin üzerinde ise ve binanızın deprem yönetmeliğine uygun inşa edilmediğine inanıyorsanız, riskli yapı tespit raporuna başvurmanız tavsiye olunur.